Resolució de conflictes

Som l’òrgan al qual les empreses ferroviàries poden recórrer en cas de desacord en les condicions d’accés fixades pels gestors de les infraestructures ferroviàries o explotadors de servei. En particular, i en relació amb ADIF i ADIF Alta Velocitat, resolem els conflictes en relació amb:


·         El contingut i l’aplicació de la Declaració sobre la xarxa
·         Els procediments d’adjudicació de capacitat i els seus resultats
·         La quantia, l’estructura o l’aplicació dels cànons i les tarifes ferroviàries
·         Qualsevol tracte discriminatori en l’accés a les infraestructures o els serveis lligats a aquestes
·         La prestació dels serveis en els corredors ferroviaris 

També resolem les reclamacions que puguin plantejar les empreses ferroviàries en les relacions amb els explotadors de les instal·lacions de serveis ferroviaris. En particular, les discrepàncies en relació amb les negatives d’accés a les infraestructures esmentades, així com amb la prestació dels serveis complementaris i auxiliars, quan s’entengui que s’ha vulnerat el principi de no discriminació.