Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/248/21 AYUDAS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE OPERADORES DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 2021 -MRR- Exenta UE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 18/11/2021
AE/CNMC/247/21 REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE I+D EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL ÁMBITO DE LAS MATERIAS PRIMAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA ECONOMÍA CIRCULAR. ERA-MIN 2021. NAVARRA Exenta UE DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, EMPRESA E INNOVACION DEL GOBIERNO DE NAVARRA 18/11/2021
AE/CNMC/246/21 CONVENIO-SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MADRID RUTAS DEL VINO 2021. MADRID Exenta UE 100.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 18/11/2021
AE/CNMC/245/21 SUBVENCIÓN AL CONSEJO REGULADOR DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA CARNE DE LA SIERRA DE GUADARRAMA. MADRID Exenta UE 141.875,00 € COMUNIDAD DE MADRID - CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 18/11/2021
AE/CNMC/238/21 AYUDA PARA LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE CEBADEROS DE GANADO BOVINO OVINO Y CAPRINO DE CASTILLA Y LEÓN Exenta UE 3.000.000,00 € CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON 16/11/2021
AE/CNMC/232/21 AYUDAS A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA DE MENORCA. 2021 Exenta UE 45.000,00 € CONSEJO INSULAR DE MENORCA 16/11/2021
AE/CNMC/229/21 AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA RAZA FRISONA EN LAS ISLAS BALEARES 2021 Exenta UE 15.000,00 € FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS 11/11/2021
AE/CNMC/241/21 SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA. CENTRO DE ESTUDIOS Y CREACIÓN ESCÉNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2021 Exenta UE 1.750.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 11/11/2021
AE/CNMC/233/21 SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS PARA EL CONTROL OFICIAL LECHERO DE MADRID -AGCLEMA- Exenta UE 120.000,00 € COMUNIDAD DE MADRID 08/11/2021
AE/CNMC/240/21 SUBVENCIÓN PARA GASTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DOCUMENTAL VILAS Y SUS DOBLES. HUESCA Exenta UE 2.856,00 € DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA 08/11/2021