Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/221/22 AYUDAS A LA INVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES EN ANDALUCÍA -MRR- Exenta UE CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 28/06/2022
AE/CNMC/220/22 PROGRAMAS DE AYUDA EN MATERIA DE REHABILITACIÓN RESIDENCIAL -MRR- . CANTABRIA Exenta UE GOBIERNO DE CANTABRIA 28/06/2022
AE/CNMC/219/22 AYUDA A LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO -MRR- . GALICIA Exenta UE INSTITUTO GALLEGO DE VIVIENDA Y SUELO 28/06/2022
AE/CNMC/218/22 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA S.A. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 2.000.000,00 € CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 27/06/2022
AE/CNMC/217/22 SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES DE ADECUACIÓN EN LA TERMINAL LOGÍSTICA DEL ÁREA INDUSTRIAL DE ALMUSSAFES. COMUNIDAD VALENCIANA. PROLONGACIÓN SA 54511 Exenta UE 10.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 27/06/2022
AE/CNMC/216/22 SUBVENCIONES INNOVA 2022. CANTABRIA Exenta UE CONSEJERIA DE INNOVACION, INDUSTRIA, COMERCIO DE GOBIERNO DE CANTABRIA 24/06/2022
AE/CNMC/177/22 MARCO PARAGUAS. MARCO NACIONAL TEMPORAL RELATIVO A LAS MEDIDAS DE AYUDA PARA APOYAR A LA ECONOMÍA TRAS LA INVASIÓN DE UCRANIA POR PARTE DE RUSIA Notificada UE 24/06/2022
AE/CNMC/211/22 AYUDAS EXCEPCIONALES A LAS COMUNIDADES DE REGANTES POR CAUSA DE LAS LLUVIAS TORRENCIALES E INUNDACIONES EN DICIEMBRE 2021. NAVARRA Exenta UE 1.000.000,00 € GOBIERNO FORAL DE NAVARRA - CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 24/06/2022
AE/CNMC/209/22 AYUDAS AL DESARROLLO DE LARGOMETRAJES Y SERIES AUDIOVISUALES. CANTABRIA Exenta UE SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE CANTABRIA 23/06/2022
AE/CNMC/208/22 AYUDAS LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES Y SERIES AUDIOVISUALES. CANTABRIA Exenta UE SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE CANTABRIA 23/06/2022