Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/001/21 SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INVERSIÓN INTENSIVOS EN CREACIÓN DE EMPLEO EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO DE LA PROVINCIA DE JAÉN - ANDALUCÍA Exenta UE 3.000.000,00 € JUNTA DE ANDALUCIA 14/01/2021
AE/CNMC/241/20 AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL - CANARIAS Exenta UE 8.700.000,00 € CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO DEL GOBIERNO DE CANARIAS 14/01/2021
AE/CNMC/243/20 SUBVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA Exenta UE 171.600,00 € MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 04/01/2021
AE/CNMC/003/21 AYUDAS A LA FOMENTO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA. -PRÓRROGA SA.50741- LA RIOJA Exenta UE 2.000.000,00 € DIRECCION GENERAL DE INNOVACION, INDUSTRIA Y COMERCIO, GOBIERNO DE LA RIOJA 04/01/2021
AE/CNMC/002/21 AYUDAS A LA PROMOCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. -PRÓRROGA SA.50745- LA RIOJA Exenta UE 1.000.000,00 € DIRECCION GENERAL DE INNOVACION, INDUSTRIA Y COMERCIO, GOBIERNO DE LA RIOJA 04/01/2021
AE/CNMC/251/20 AYUDAS A LA CREACIÓN DE UNA INCUBADORA DE PROYECTOS PARA EL DESCUBRIMIENTO DE FÁRMACOS EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER - BUSINESS FACTORY MEDICINES. GALICIA Exenta UE 1.000.000,00 € AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN 04/01/2021
AE/CNMC/250/20 AYUDAS AL PROGRAMA FÁBRICA DEL FUTURO FÁBRICA INTELIGENTE Y SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA 4.0 -CAPTACIÓN DE INVERSIONES. -MODIFICACIÓN SA.58692- - GALICIA Exenta UE 21.000.000,00 € AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN 04/01/2021
AE/CNMC/249/20 PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO -PRÓRROGA SA.56451- - PAÍS VASCO Exenta UE 1.000.000,00 € ENTE VASCO DE LA ENERGIA 04/01/2021
AE/CNMC/248/20 PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LA BIOMASA -PRÓRROGA SA.56450- - PAÍS VASCO Exenta UE 1.000.000,00 € ENTE VASCO DE LA ENERGIA 04/01/2021
AE/CNMC/247/20 PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EN SOLAR TÉRMICA EN EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL -PRÓRROGA SA.56454- - PAÍS VASCO Exenta UE 1.500.000,00 € ENTE VASCO DE LA ENERGIA 04/01/2021