Portabilitat

La conservació de la numeració (portabilitat) és un dret essencial de les persones abonades al servei telefònic disponible al públic. La normativa estableix que els operadors han de garantir que les persones abonades puguin conservar la seva numeració telefònica, amb una sol·licitud prèvia, independentment de l’operador que ofereixi el servei.

Podem fixar, mitjançant una circular, les característiques i les condicions per conservar els números.

A la CNMC podem fixar, mitjançant una circular, les característiques i les condicions per conservar els números.

Així, sobre aquesta matèria s’han aprovat les circulars per les quals s’estableixen els principis que han de regir la portabilitat, sobre el consentiment verbal amb verificació per tercers en la contractació de serveis a l’engròs regulats de comunicacions fixes, així com en les sol·licituds de conservació de la numeració.

Així mateix, des de la CNMC ens encarreguem d’establir les característiques i les condicions tècniques de la conservació de la numeració, tant fixa com mòbil.

Els procediments administratius per conservar la numeració en cas de canvi d’operador en xarxes mòbils i fixes es troben recollits en les resolucions del 7 de juliol del 2011 (d’aplicació des de l’1 de juny del 2012) i el 26 d’abril del 2012 (d’aplicació efectiva des de l’11 de novembre del 2013).

 

Portabilitat fixa

Resolució sobre la modificació de l’especificació tècnica dels procediments administratius per conservar la numeració fixa en cas de canvi d’operador, 7 de maig del 2015.

Especificació tècnica dels procediments administratius per conservar la numeració geogràfica i de serveis de tarifes especials i de numeració personal en cas de canvi d’operador, novembre del 2015.

Especificació tècnica de la solució de xarxa per conservar números a les xarxes telefòniques públiques fixes, maig del 1999.

Portabilitat mòbil

Resolució sobre la modificació de l’especificació tècnica dels procediments administratius per conservar la numeració mòbil en cas de canvi d’operador, maig del 2017.

Especificació tècnica dels procediments administratius per conservar la numeració mòbil en cas de canvi d’operador, maig del 2017.

Especificació tècnica de la solució de xarxa per conservar la numeració a les xarxes telefòniques públiques mòbils, juny del 2000.

Código de buenas prácticas en materia de portabilidad móvil. Asociación de Operadores para la portabilidad móvil.

Listado de operadores que suscriben el Código de Buenas Prácticas.

Últimes resolucions

Últimas 10 resoluciones de portabilidad en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
PORT/DTSA/002/20 Resolución por la que se modifica la especificación técnica de portabilidad fija para incorporar las mejoras propuestas por la ASOCIACIÓN DE OPERADORES PARA LA PORTABILIDAD.
PORT/DTSA/001/20 Resolución por la que se adoptan determinadas medidas sobre el régimen de portabilidad de la numeración durante el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
PORT/DTSA/001/20 Resolución de medidas provisionales en relación con el régimen de portabilidad de la numeración durante el periodo de estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
PORT/DTSA/002/16 Resolución por la que se modifican las especificaciones técnicas de portabilidad fija.
DT 2013/675
PORT/DTSA/001/17 Resolución sobre el seguimiento del procedimiento de devolución de la numeración fija portada por baja de abonado.
PORT/DTSA/002/17 Resolución relativa a la eliminación de JAZZTEL del nodo central de portabilidad móvil tras la extinción de su condición de operador con motivo de la fusión por absorción por parte de ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
PORT/DTSA/001/16 Resolución por la que se modifican las especificaciones técnicas de los procedimientos administrativos para la conservación de numeración móvil en caso de cambio de operador.
DT 2013/675
POR/DTSA/2519/13 Resolución sobre el análisis del proceso de cancelación en la portabilidad fija

Últimes 10 resolucions de portabilitat en l’àmbit de les telecomunicacions.