Aireportuetako tarifen ikuskapena eta kontrola

Aireportuak Arautzeko bost urteko Dokumentuari (DORA) eta tarifen urteroko eguneratzeei buruzko informazioa ematen dugu. Aenak tarifa horiek modu diskriminatorioan ez aplikatzea zaintzen dugu.


DORAri eta horren aldaketei dagokienez, ondorengo alderdi hauei buruzko informazioa ematen dugu, Aenak egiten duen proposamenak aireportu sarearen iraunkortasuna bermatzeari arreta berezia eskainita:


·         DORAren bosturterako aplikazioko urte bakoitzerako aireportu bakoitzaren araberako zirkulazio-aurreikuspen xeheak.
·         Zerbitzuaren kalitate-estandarrak, adierazle-kopuru jakin baten bidez antolatuta, aireportu eta bosturte horretako urte bakoitzerako.
·         Bost urteetarako aurreikusitako inbertsioak, azpiegituren gaitasun-estandarrei eta zerbitzuaren kalitatearen ingurukoei erantzuten dieten DORAren gainerako edukienak. Beste datu batzuen artean, bosturterako aurreikusitako inbertsioen urteko balioa urteroko Aktiboen Oinarri Arautukoa (BAR) izatea dakar horrek.
·         Bidaiari Bakoitzeko Urteko Gehieneko Diru-sarrera (IMAP) kalkulatzeko oinarri gisa hartuko diren kostu operatiboak eta kapital kostuak, tarifak eguneratzeko oinarri gisa balioko duena
·         Bosturteko urte bakoitzerako IMAP balioak.
·         Emandako zerbitzuaren kalitateagatiko urteko pizgarriak edo zigorrak ezartzeko balioak eta ekitaldi bakoitzeko Bidaiari Bakoitzeko Urteko Gehieneko Diru-sarrera Doitua (IMAAJ) zehazteko planifikatutako inbertsioak egiteko atzerapenengatiko zehapenak.
·         Aireportuetako oinarrizko zerbitzu bakoitzaren kostuak eta IMAPa zehaztuta tarifa bakoitzarekin berreskuratzen diren kostuen kontribuzioa.

Bestalde, eta Aenaren aireportu-tarifen urteroko eguneratzeei dagokienez, Bidaiari Bakoitzeko Urteko Gehieneko Diru-sarrera Doitua (IMAAJ) aplikatzearen ondoriozko ehunekora egokitzea ikuskatzen dugu, 18/2014 Legean aurreikusitakoaren arabera. Horrekin batera, Aenaren aldaketen ez-aplikazioa aitortzen dugu, arauak bete ez badira.

Azken ebazpenak

Últimas 10 resoluciones de expedientes de supervisiones de tarifas aeroportuarias
Número
Nombre
Fecha resolución

Ebazpen guztiak