Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/098/21 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Exenta UE 43.000.000,00 € AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 10/05/2021
AE/CNMC/097/21 PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LA INNOVACIÓN LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA INVERSIÓN 2021. PAÍS VASCO Exenta UE 5.000.000,00 € DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 07/05/2021
AE/CNMC/096/21 PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO EN EMPRESAS DEL MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 1.000.000,00 € SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 29/04/2021
AE/CNMC/095/21 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE ARAGÓN Exenta UE 1.050.000,00 € GOBIERNO DE ARAGON 27/04/2021
AE/CNMC/094/21 FINANCIACIÓN BONIFICADA A DETERMINADOS PROYECTOS EMPRESARIALES- COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 9.850.000,00 € INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 27/04/2021
AE/CNMC/093/21 PROGRAMA DE INCENTIVOS 2 DESTINADO A LA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS LIGADOS A LA MOVILIDAD ELECTRICA -PROGRAMA MOVES III- Exenta UE 43.200.000,00 € MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO 27/04/2021
AE/CNMC/092/21 PROGRAMA DE INCENTIVOS 1 DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ENCHUFABLES Y DE PILA DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS LIGADOS A LA MOVILIDAD ELECTRICA -PROGRAMA MOVES III- Exenta UE 40.320.000,00 € MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO 27/04/2021
AE/CNMC/091/21 AYUDAS DIRIGIDAS A PROYECTOS EMPRESARIALES GENERADORES DE EMPLEO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS ZONAS MINERAS PERÍODO 2020-2023 - ASTURIAS CASTILLA-LA MANCHA LEÓN PALENCIA TERUEL ZARAGOZA. MODIFICA SA 61572 Exenta UE 34.000.000,00 € MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO 23/04/2021
AE/CNMC/089/21 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA - 2021 - PAÍS VASCO Exenta UE 640.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 16/04/2021
AE/CNMC/088/21 AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL VALENCIANO EN EL ÁMBITO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Exenta UE 2.850.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA 16/04/2021