Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/048/21 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A NAVARRA TV - NAVARRA Exenta UE 1.300.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA- DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES 01/03/2021
AE/CNMC/047/21 AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y BIOCARBURANTES. -PRÓRROGA SA.48314- - COM VALENCIANA Exenta UE 6.000.000,00 € INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 01/03/2021
AE/CNMC/046/21 AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE I+D 2021-2023 - NAVARRA Exenta UE 6.000.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 01/03/2021
AE/CNMC/045/21 SUBVENCIONES AL TRANSPORTE MARÍTIMO DE RESIDENTES EN REGIONES ALEJADAS - BALEARES CANARIAS CEUTA Y MELILLA Exenta UE 126.982.500,00 € MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 19/02/2021
AE/CNMC/044/21 AYUDAS PARA SEGUROS DE LAS POBLACIONES ACUÍCOLAS MARINAS DE MEJILLÓN - ESPAÑA Exenta UE 20.000,00 € ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 19/02/2021
AE/CNMC/043/21 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INDUSTRIALIZACIÓN - COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 16.000.000,00 € INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 19/02/2021
AE/CNMC/042/21 SUBVENCIONES AL TRANSPORTE AÉREO DE RESIDENTES EN REGIONES ALEJADAS - BALEARES CANARIAS CEUTA Y MELILLA Exenta UE 625.500.000,00 € MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 19/02/2021
AE/CNMC/041/21 AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y BIOCARBURANTES. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 6.000.000,00 € INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 17/02/2021
AE/CNMC/040/21 SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES DE FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EXTREMADURA Exenta UE 8.760.000,00 € DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGIA, JUNTA DE EXTREMADURA 17/02/2021
AE/CNMC/039/21 AYUDAS PARA EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EXTREMADURA Exenta UE 3.600.000,00 € DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGIA, JUNTA DE EXTREMADURA 17/02/2021