Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/221/22 AYUDAS A LA INVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES EN ANDALUCÍA -MRR- Exenta UE CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 28/06/2022
AE/CNMC/220/22 PROGRAMAS DE AYUDA EN MATERIA DE REHABILITACIÓN RESIDENCIAL -MRR- . CANTABRIA Exenta UE GOBIERNO DE CANTABRIA 28/06/2022
AE/CNMC/219/22 AYUDA A LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO -MRR- . GALICIA Exenta UE INSTITUTO GALLEGO DE VIVIENDA Y SUELO 28/06/2022
AE/CNMC/218/22 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA S.A. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 2.000.000,00 € CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 27/06/2022
AE/CNMC/217/22 SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES DE ADECUACIÓN EN LA TERMINAL LOGÍSTICA DEL ÁREA INDUSTRIAL DE ALMUSSAFES. COMUNIDAD VALENCIANA. PROLONGACIÓN SA 54511 Exenta UE 10.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 27/06/2022
AE/CNMC/216/22 SUBVENCIONES INNOVA 2022. CANTABRIA Exenta UE CONSEJERIA DE INNOVACION, INDUSTRIA, COMERCIO DE GOBIERNO DE CANTABRIA 24/06/2022
AE/CNMC/177/22 MARCO PARAGUAS. MARCO NACIONAL TEMPORAL RELATIVO A LAS MEDIDAS DE AYUDA PARA APOYAR A LA ECONOMÍA TRAS LA INVASIÓN DE UCRANIA POR PARTE DE RUSIA Notificada UE 24/06/2022
AE/CNMC/211/22 AYUDAS EXCEPCIONALES A LAS COMUNIDADES DE REGANTES POR CAUSA DE LAS LLUVIAS TORRENCIALES E INUNDACIONES EN DICIEMBRE 2021. NAVARRA Exenta UE 1.000.000,00 € GOBIERNO FORAL DE NAVARRA - CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 24/06/2022
AE/CNMC/209/22 AYUDAS AL DESARROLLO DE LARGOMETRAJES Y SERIES AUDIOVISUALES. CANTABRIA Exenta UE SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE CANTABRIA 23/06/2022
AE/CNMC/208/22 AYUDAS LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES Y SERIES AUDIOVISUALES. CANTABRIA Exenta UE SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE CANTABRIA 23/06/2022