Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/083/21 SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DE ÁMBITO AUTONÓMICO Y LOCAL - LA RIOJA Exenta UE 600.000,00 € COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 13/04/2021
AE/CNMC/082/21 AYUDAS PARA LA CONCESIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE AUDIENCIAS PARA LA CULTURA - CATALUÑA Exenta UE 500.000,00 € INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 13/04/2021
AE/CNMC/081/21 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DOCTORADAS Y LA REALIZACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES -PROGRAMA BIKAINTEK- - EUSKADI Exenta UE 17.010.000,00 € GOBIERNO VASCO 13/04/2021
AE/CNMC/080/21 AYUDAS PARA PROYECTOS COLABORATIVOS EN LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS DE LOS HUBS DE INNOVACIÓN DIGITAL- GALICIA Exenta UE 6.800.000,00 € AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN 13/04/2021
AE/CNMC/079/21 SUBVENCIONES PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL SECTOR MINERO EN GALICIA Exenta UE 1.016.800,00 € XUNTA DE GALICIA 12/04/2021
AE/CNMC/072/21 AYUDAS PARA LA CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS EN LENGUA VASCA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. GIPUZKOA Exenta UE 212.300,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 08/04/2021
AE/CNMC/071/21 AYUDAS A LA INDUSTRIA Y LA PYME EN ARAGÓN -PRÓRROGA SA.46688- Exenta UE 20.000.000,00 € CONSEJERIA DE INDUSTRIA E INNOVACION DEL GOBIERNO DE ARAGON 08/04/2021
AE/CNMC/070/21 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DEL EUSKERA - EUSKADI Exenta UE 419.500,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 08/04/2021
AE/CNMC/069/21 AYUDAS A LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE ARAGÓN Exenta UE 15.000.000,00 € GOBIERNO DE ARAGON 07/04/2021
AE/CNMC/068/21 AYUDAS A GRANDES EMPRESAS EN LAS QUE LA TRANSFORMACIÓN SEA PRODUCTO NO AGRÍCOLA ACOGIDA A ITI CÁDIZ- ANDALUCÍA Exenta UE 811.200,00 € CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 24/03/2021