Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/001/21 SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INVERSIÓN INTENSIVOS EN CREACIÓN DE EMPLEO EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO DE LA PROVINCIA DE JAÉN - ANDALUCÍA Exenta UE 3.000.000,00 € JUNTA DE ANDALUCIA 14/01/2021
AE/CNMC/241/20 AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL - CANARIAS Exenta UE 8.700.000,00 € CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO DEL GOBIERNO DE CANARIAS 14/01/2021
AE/CNMC/243/20 SUBVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA Exenta UE 171.600,00 € MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 04/01/2021
AE/CNMC/003/21 AYUDAS A LA FOMENTO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA. -PRÓRROGA SA.50741- LA RIOJA Exenta UE 2.000.000,00 € DIRECCION GENERAL DE INNOVACION, INDUSTRIA Y COMERCIO, GOBIERNO DE LA RIOJA 04/01/2021
AE/CNMC/002/21 AYUDAS A LA PROMOCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. -PRÓRROGA SA.50745- LA RIOJA Exenta UE 1.000.000,00 € DIRECCION GENERAL DE INNOVACION, INDUSTRIA Y COMERCIO, GOBIERNO DE LA RIOJA 04/01/2021
AE/CNMC/251/20 AYUDAS A LA CREACIÓN DE UNA INCUBADORA DE PROYECTOS PARA EL DESCUBRIMIENTO DE FÁRMACOS EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER - BUSINESS FACTORY MEDICINES. GALICIA Exenta UE 1.000.000,00 € AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN 04/01/2021
AE/CNMC/250/20 AYUDAS AL PROGRAMA FÁBRICA DEL FUTURO FÁBRICA INTELIGENTE Y SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA 4.0 -CAPTACIÓN DE INVERSIONES. -MODIFICACIÓN SA.58692- - GALICIA Exenta UE 21.000.000,00 € AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN 04/01/2021
AE/CNMC/249/20 PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO -PRÓRROGA SA.56451- - PAÍS VASCO Exenta UE 1.000.000,00 € ENTE VASCO DE LA ENERGIA 04/01/2021
AE/CNMC/248/20 PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LA BIOMASA -PRÓRROGA SA.56450- - PAÍS VASCO Exenta UE 1.000.000,00 € ENTE VASCO DE LA ENERGIA 04/01/2021
AE/CNMC/247/20 PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EN SOLAR TÉRMICA EN EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL -PRÓRROGA SA.56454- - PAÍS VASCO Exenta UE 1.500.000,00 € ENTE VASCO DE LA ENERGIA 04/01/2021