Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/248/21 AYUDAS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE OPERADORES DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 2021 -MRR- Exenta UE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 18/11/2021
AE/CNMC/247/21 REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE I+D EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL ÁMBITO DE LAS MATERIAS PRIMAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA ECONOMÍA CIRCULAR. ERA-MIN 2021. NAVARRA Exenta UE DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, EMPRESA E INNOVACION DEL GOBIERNO DE NAVARRA 18/11/2021
AE/CNMC/246/21 CONVENIO-SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MADRID RUTAS DEL VINO 2021. MADRID Exenta UE 100.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 18/11/2021
AE/CNMC/245/21 SUBVENCIÓN AL CONSEJO REGULADOR DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA CARNE DE LA SIERRA DE GUADARRAMA. MADRID Exenta UE 141.875,00 € COMUNIDAD DE MADRID - CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 18/11/2021
AE/CNMC/238/21 AYUDA PARA LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE CEBADEROS DE GANADO BOVINO OVINO Y CAPRINO DE CASTILLA Y LEÓN Exenta UE 3.000.000,00 € CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON 16/11/2021
AE/CNMC/232/21 AYUDAS A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA DE MENORCA. 2021 Exenta UE 45.000,00 € CONSEJO INSULAR DE MENORCA 16/11/2021
AE/CNMC/229/21 AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA RAZA FRISONA EN LAS ISLAS BALEARES 2021 Exenta UE 15.000,00 € FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS 11/11/2021
AE/CNMC/241/21 SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA. CENTRO DE ESTUDIOS Y CREACIÓN ESCÉNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2021 Exenta UE 1.750.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 11/11/2021
AE/CNMC/233/21 SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS PARA EL CONTROL OFICIAL LECHERO DE MADRID -AGCLEMA- Exenta UE 120.000,00 € COMUNIDAD DE MADRID 08/11/2021
AE/CNMC/240/21 SUBVENCIÓN PARA GASTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DOCUMENTAL VILAS Y SUS DOBLES. HUESCA Exenta UE 2.856,00 € DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA 08/11/2021