Control de Contidos

Menores

En relación coa protección de menores, temos encomendada a función de controlar o cumprimento das obrigas impostas para facer efectivos os dereitos do menor.
 

Dereitos dos  menores

Os menores teñen dereito a que a súa imaxe e voz non sexan utilizadas nos servizos de comunicación audiovisual sen o seu consentimento ou o do seu representante legal, de acordo coa normativa vixente.

En todo caso, está prohibida a difusión do nome, da imaxe ou doutros datos que permitan a identificación dos menores no contexto de feitos delituosos ou emisións que discutan a súa tutela ou filiación.

Contidos e horarios de protección

Todos os produtos audiovisuais deben dispoñer dunha cualificación por idades.

Está prohibida a emisión de contidos audiovisuais que poidan prexudicar seriamente o desenvolvemento físico, mental ou moral dos menores e, en particular, programas que inclúan escenas de pornografía ou violencia gratuíta.

Para a televisión en aberto, establécese un horario de protección xeral entre as 6 e as 22 horas, durante as que non se poderán emitir contidos que poidan resultar prexudiciais para o desenvolvemento físico, mental ou moral dos menores, é dicir, cualificados como non recomendados para menores de 18 anos. Estes contidos poderán emitirse fóra deste horario de protección xeral sempre precedidos por un aviso acústico e visual.

Así mesmo, para a televisión en aberto, establécense tres franxas horarias consideradas de protección reforzada durante as que non poderán emitirse contidos cualificados como non recomendados para menores de 12 anos::

 • De luns a venres: de 8 a 9 horas e de 17 a 20 horas
 • Sábados, domingos e festivos de ámbito estatal: de 9 a 12 horas

Os programas dedicados a xogos de azar e apostas, só poden emitirse entre a unha e as cinco da mañá.

Aqueles con contido relacionado co esoterismo e as paraciencias, só poderán emitirse entre as 22 e as 7 da mañá.

Pola súa banda, cando o servizo de comunicación audiovisual se realice mediante un catálogo de programas, os prestadores deberán elaborar catálogos separados para aqueles contidos que poidan prexudicar seriamente o desenvolvemento físico, mental ou moral dos menores.

Comunicacións comerciais

En horario de protección ao menor, os prestadores do servizo de comunicación audiovisual non poderán inserir comunicacións comerciais que promovan o culto ao corpo e o rexeitamento á autoimaxe, tales como produtos adelgazantes, intervencións cirúrxicas ou tratamentos de estética, que apelen ao rexeitamento social pola condición física, ou ao éxito debido a factores de peso ou estética..

As comunicacións comerciais non lles deberán producir prexuízo moral ou físico aos menores.

As Resolucións referidas a requirimentos ou infraccións en materia de protección ao menor, encóntranse nos ámbitos referidos a Requirimentos ou Resolucións sancionadoras.

Últimas resolucións

Todas as resolucións de expedientes de control de contidos de publicidade no ámbito audiovisual.
 

Publicidade

En relación coa publicidade, exercemos o control sobre o cumprimento das obrigas, as prohibicións e os límites ao exercicio do dereito a realizar comunicacións comerciais audiovisuais, de acordo co establecido na Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual.

Neste sentido, os controis sobre a publicidade son:

 • Supervisamos a publicidade ilícita e prohibida, poñendo especial coidado en vixiar a publicidade encuberta.
 • Supervisamos unha realización adecuada dos patrocinios e os emprazamentos de produto.
 • Controlamos os límites máximos de emisión de autopromoción (5 minutos por hora de reloxo) e de mensaxes publicitarias e de televenda (12 minutos por hora de reloxo), tendo en conta as exclusións fixadas neste último cómputo pola Lei.
 • Vixiamos o número de interrupcións publicitarias permitidas en determinados programas, tales como películas para televisión, longametraxes, informativos, programas infantís ou acontecementos deportivos.
 • Controlamos o principio de identificación e separación entre a publicidade e a programación, así como o respecto das mensaxes publicitarias á integridade dos programas nos que se insiren.
 • Resolvemos sobre o carácter non publicitario dos anuncios de servizo público ou de carácter benéfico, logo da solicitude dos interesados (exención cómputo publicitario).

As Resolucións referidas a requirimentos ou infraccións en materia de publicidade, encóntranse nos ámbitos referidos a Requirimentos ou Resolucións sancionadoras.

Últimas resolucións

Últimas 10 resoluciones de expedientes de publicidad en el ámbito audiovisual
Número Asunto Fecha de resolución Tipo publicidad
EC/DTSA/004/23 Acuerdo por el que se archiva la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la Confederación Aspace en relación con la campaña “Día mundial de la parálisis cerebral”. 20 Xul 2023
EC/DTSA/003/23 Acuerdo por el que se archiva la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la ASOCIACIÓN DUAL en relación con la campaña “Este verano hazte un sin”. 13 Xul 2023
EC/DTSA/002/23 Acuerdo por el que se archiva la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la Fundación FAD juventud en relación con la campaña “Puertas”. 08 Xuñ 2023
EC/DTSA/001/23 Acuerdo por el que se archiva la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por FUNDACION OXFAM INTERMON FUNDACION PRIVAD en relación con la campaña “La igualdad es el futuro”. 16 Mar 2023
EC/DTSA/044/22 Acuerdo por el que se archiva la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la FUNDACIO PRIVADA AMICS DE LA GENT GRAN en relación con la campaña “ESTA NAVIDAD ¿Cuál es tu deseo?”. 15 Dec 2022
EC/DTSA/043/22 Acuerdo por el que se archiva la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la Fundación Unicef-Comité Español en relación con la campaña “Hazte socio. 24 Nov 2022
EC/DTSA/042/22 Acuerdo por el que se archiva la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la CONFEDERACION ESPAÑOLA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA -COCEMFE- en relación con la campaña “Invisibles”. 13 Out 2022
EC/DTSA/032/20 07 Out 2022
EC/DTSA/041/22 Acuerdo por el que se archiva la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por COOPERACIÓN INTERNACIONAL en relación con la campaña “Comprometerte no te ata”. 29 Set 2022
EC/DTSA/039/22 Acuerdo por el que se archiva la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Médicos sin Fronteras -MSFE- en relación a las campañas “Herencia” y “Más fuerte que las bombas”. 29 Set 2022

Todas las resoluciones de expedientes de control de contenidos de publicidad en el ámbito audiovisual

Accesibilidade

A normativa garante o dereito das persoas con discapacidade visual ou auditiva a unha accesibilidade universal á comunicación audiovisual, de acordo coas posibilidades tecnolóxicas. Isto pódese facer por diversos medios: a subtitulación, a interpretación con lingua de signos e a audiodescrición dos contidos. Todo iso co obxecto de garantir a calidade do servizo e a satisfacción das persoas destinatarias.

Para iso, a Lei xeral da comunicación audiovisual establece unhas porcentaxes mínimas de programas subtitulados e unha cantidade de horas á semana de interpretación con lingua de signos e de audiodescrición..

Estas obrigas aplícanse aos servizos de comunicación audiovisual televisiva en aberto e de cobertura estatal ou autonómica..

Na CNMC controlamos que se cumpran estas obrigas no ámbito estatal.

CANLES PRIVADAS EN ABERTO

 • Subtitulado: 75%
 • Audiodescrición: 2 horas semanais
 • Lingua de signos: 2 horas semanais

CANLES DE SERVIZO PÚBLICO

 • Subtitulado: 90%
 • Audiodescrición: 10 horas semanais
 • Lingua de signos: 10 horas semanais