Ámbitos especiais

O operador designado para a prestación do Servizo Postal Universal (SPU) deberá realizar a entrega dos envíos no enderezo postal que figure na súa cuberta, e procurará a entrega daqueles envíos postais cuxo enderezo, aínda que sexa incompleto, permita a identificación do destinatario. As entregas practicaranse, polo menos todos os días laborables, de luns a venres, salvo no caso de concorrer circunstancias ou condicións xeográficas especiais. Nese caso, realizarase unha entrega en instalacións apropiadas distintas ao domicilio postal, que previamente deberemos autorizar mediante a definición de zonas de moi baixa densidade de poboación, entre as que non se inclúen zonas rurais.

Últimas resolucións

Últimas 10 resoluciones de expedientes de entornos especiales en el ámbito Postal
Número Expediente Fecha de resolución
STP/DTSP/038/20 SOLICITUD DECLARACIÓN ENTORNO ESPECIAL DE LA URBANIZACIÓN CARAQUIZ
STP/DTSP/028/20 SOLICITUD ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN CAN VALLS
STP/DTSP/026/20 SOLICITUD CORREOS ENTORNO ESPECIAL CALLE LA FUENTE 1
STP/DTSP/011/20 SOLICITUD DE REVISIÓN ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN LOS BALAGARES
STP/DTSP/027/18 DECLARACIÓN ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN LA ERMITA
STP/DTSP/010/20 SOLICITUD DECLARACIÓN ENTORNO ESPECIAL DISEMINADOS REDONDO DE ARRIBA Y ABAJO
STP/DTSP/009/20 REVISIÓN ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN SAN ROQUE
STP/DTSP/008/20 DECLARACIÓN ENTORNO ESPECIAL EN DEHESILLA 4
STP/DTSP/007/20 DECLARACIÓN DE ENTORNO ESPECIAL CALLE FURADA 1
STP/DTSP/056/19 DETERMINACION DE CONDICIONES DE ENTREGA EN DIRECCIÓN DE LEMOA - BIZKAIA.

Todas as resolucións de expedientes de ámbitos especiais no ámbito postal.