Portabilidade

A conservación da numeración (portabilidade) é un dereito esencial dos abonados ao servizo telefónico dispoñible ao público. A normativa establece que os operadores garantirán que os abonados poidan conservar a súa numeración telefónica, logo da súa solicitude, con independencia do operador que preste o servizo.

Podemos fixar, mediante circular, as características e condicións para a conservación dos números.

Na CNMC podemos fixar, mediante circular, as características e condicións para a conservación dos números.

Así, sobre esta materia aprobáronse as circulares polas que se establecen os principios que deben rexer a portabilidade, sobre o consentimento verbal con verificación por terceiro na contratación de servizos por xunto regulados de comunicacións fixas, así como nas solicitudes de conservación de numeración.

Dende a CNMC encargámonos así mesmo de establecer as características e as condicións técnicas da conservación da numeración tanto fixa como móbil.

Os procedementos administrativos para a conservación de numeración en caso de cambio de operador en redes móbiles e fixas están recollidos nas Resolucións do 7 de xullo de 2011 (de aplicación dende o 1 de xuño de 2012) e do 26 de abril de 2012 (de aplicación efectiva dende o 11 de novembro de 2013).

 

Portabilidade fixa

Resolución sobre a modificación da especificación técnica dos procedementos administrativos para a conservación da numeración fixa en caso de cambio de operador, 7 de maio de 2015.

Especificación técnica dos procedementos administrativos para a conservación da numeración xeográfica e de servizos de tarifas especiais e de numeración persoal en caso de cambio de operador, novembro de 2015.

Especificación técnica da solución de rede para conservación de números nas redes telefónicas públicas fixas, maio de 1999.

Portabilidade móbil

Resolución sobre a modificación da especificación técnica dos procedementos administrativos para a conservación de numeración móbil en caso de cambio de operador, maio de 2017.

Especificación técnica dos procedementos administrativos para a conservación de numeración móbil en caso de cambio de operador, maio de 2017.

Especificación técnica da solución de rede para a conservación de numeración nas redes telefónicas públicas móbiles, xuño de 2000.

Código de Buenas Prácticas en materia de portabilidad. Asociación de Operadores para la portabilidad móvil.

Listado de operadores que suscriben el Código de Buenas Prácticas.

Últimas resolucións

Últimas 10 resoluciones de portabilidad en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
PORT/DTSA/002/20 Resolución por la que se modifica la especificación técnica de portabilidad fija para incorporar las mejoras propuestas por la ASOCIACIÓN DE OPERADORES PARA LA PORTABILIDAD.
PORT/DTSA/001/20 Resolución por la que se adoptan determinadas medidas sobre el régimen de portabilidad de la numeración durante el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
PORT/DTSA/001/20 Resolución de medidas provisionales en relación con el régimen de portabilidad de la numeración durante el periodo de estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
PORT/DTSA/002/16 Resolución por la que se modifican las especificaciones técnicas de portabilidad fija.
DT 2013/675
PORT/DTSA/001/17 Resolución sobre el seguimiento del procedimiento de devolución de la numeración fija portada por baja de abonado.
PORT/DTSA/002/17 Resolución relativa a la eliminación de JAZZTEL del nodo central de portabilidad móvil tras la extinción de su condición de operador con motivo de la fusión por absorción por parte de ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
PORT/DTSA/001/16 Resolución por la que se modifican las especificaciones técnicas de los procedimientos administrativos para la conservación de numeración móvil en caso de cambio de operador.
DT 2013/675
POR/DTSA/2519/13 Resolución sobre el análisis del proceso de cancelación en la portabilidad fija

Últimas 10 resolucións de portabilidade no ámbito das telecomunicacións