Plan de Actuación (2020)

A CNMC publicou o seu Plan de actuacións 2020 a finais de febreiro deste ano. Poucos días despois, desatábase no noso país unha crise sanitaria sen precedentes por mor da pandemia provocada polo Covid-19 que ten innumerables e profundas consecuencias en infinidade de ámbitos.

Nestas condicións, a CNMC creu necesario revisar o seu plan de actuación para axustalo ás novas circunstancias. 

A revisión non supón unha modificación da estratexia xeral fixada para 2020. A maior parte das actuacións realizaranse en prazo ou cun axuste no seu calendario, proba de que este organismo soubo adaptarse ás novas condicións de teletraballo esixidas pola situación de emerxencia. 
 

Plan de Actuación de 2019

Anexo 

 

 

Plan de actuación 2018

 

Plan de actuación 2017

Plan de actuación 2016. 

Plan de actuación 2015.