Entorns especials

L’operador designat per prestar el SPU ha de lliurar les trameses a l’adreça postal que figuri a la coberta i intentar lliurar les trameses postals l’adreça de les quals, encara que estigui incompleta, permeti identificar la persona destinatària. Els lliuraments s’han de fer, com a mínim, tots els dies feiners, de dilluns a divendres, excepte en el cas que hi hagi circumstàncies o condicions geogràfiques especials. Si és així, el lliurament es farà a les instal·lacions apropiades diferents del domicili postal, que prèviament haurem d’autoritzar mitjançant la definició de zones de molt baixa densitat de població, entre les quals no s’inclouen les zones rurals.

Últimes resolucions

Últimas 10 resoluciones de expedientes de entornos especiales en el ámbito Postal
Número Expediente Fecha de resolución
STP/DTSP/038/20 SOLICITUD DECLARACIÓN ENTORNO ESPECIAL DE LA URBANIZACIÓN CARAQUIZ
STP/DTSP/028/20 SOLICITUD ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN CAN VALLS
STP/DTSP/026/20 SOLICITUD CORREOS ENTORNO ESPECIAL CALLE LA FUENTE 1
STP/DTSP/011/20 SOLICITUD DE REVISIÓN ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN LOS BALAGARES
STP/DTSP/027/18 DECLARACIÓN ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN LA ERMITA
STP/DTSP/010/20 SOLICITUD DECLARACIÓN ENTORNO ESPECIAL DISEMINADOS REDONDO DE ARRIBA Y ABAJO
STP/DTSP/009/20 REVISIÓN ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN SAN ROQUE
STP/DTSP/008/20 DECLARACIÓN ENTORNO ESPECIAL EN DEHESILLA 4
STP/DTSP/007/20 DECLARACIÓN DE ENTORNO ESPECIAL CALLE FURADA 1
STP/DTSP/056/19 DETERMINACION DE CONDICIONES DE ENTREGA EN DIRECCIÓN DE LEMOA - BIZKAIA.

Totes les resolucions d’expedients d’entorns especials en l’àmbit postal