Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Competencia

C/1126/20 - NEURAXPHARM/ACTIVOS DE BUCCOLAM

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 22 set. 2020
Promoción de Competencia
Competencia

S/DC/0619/17 - ACUERDO MARCO DE LA ESTIBA

Resolución del Consejo - Existencia de práctica prohibida | 18 set. 2020
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Competencia

C/1125/20 - RUBIS TERMINAL/TEPSA

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 17 set. 2020
Competencia

C/1121/20 - ABAC SOLUTIONS / MAIPE / ELASA / LLANERA / NORVET

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 17 set. 2020
Energía
Energía
Energía
Promoción de Competencia
Competencia

C/1126/20 - NEURAXPHARM/ACTIVOS DE BUCCOLAM

Entrada de la notificación | 14 set. 2020
Energía
Telecomunicaciones

VECO/DTSA/009/20 - SCC 2018 TELEFÓNICA

Resolución del Consejo | 10 set. 2020
Audiovisual
Audiovisual
Audiovisual