Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse sobre este enlace

 

Competencia

C/1126/20 - NEURAXPHARM/ACTIVOS DE BUCCOLAM

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 22 Set 2020
Promoción de Competencia
Competencia

S/DC/0619/17 - ACUERDO MARCO DE LA ESTIBA

Resolución del Consejo - Existencia de práctica prohibida | 18 Set 2020
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Competencia

C/1125/20 - RUBIS TERMINAL/TEPSA

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 17 Set 2020
Competencia

C/1121/20 - ABAC SOLUTIONS / MAIPE / ELASA / LLANERA / NORVET

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 17 Set 2020
Energía
Energía
Energía
Promoción de Competencia
Competencia

C/1126/20 - NEURAXPHARM/ACTIVOS DE BUCCOLAM

Entrada de la notificación | 14 Set 2020
Energía
Telecomunicaciones

VECO/DTSA/009/20 - SCC 2018 TELEFÓNICA

Resolución del Consejo | 10 Set 2020
Audiovisual
Audiovisual
Audiovisual