Audiovisual

Supervisem el correcte funcionament del mercat de comunicació audiovisual

Funcions

Control de continguts

Supervisem l’adequació dels continguts audiovisuals a la normativa en matèria de protecció de menors, publicitat i accessibilitat.

Promoció d’obra europea

Controlem el compliment, per part dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual, de l’obligació de finançament anticipat i de l’emissió d’obres europees.

Missió de servei públic - CRTVE

Vigilem el compliment de la missió de servei públic encomanada a la CRTVE, així com l’adequació dels recursos públics assignats per a això.

Informes i consultes

Elaborem informes sobre projectes normatius i resolem consultes reguladores que plantegen els agents.

Conflictes

Resolem conflictes entre els agents que intervenen en els mercats de comunicació audiovisual i els relacionats amb la cessió de canals de ràdio i televisió i l’accés a estadis i recintes esportius.

Sancionadors i denúncies arxivades

Resolem expedients sancionadors i denúncies relacionades amb infraccions de la normativa.

Requeriments

Requerim als prestadors de serveis de comunicació audiovisual que abandonin les pràctiques que vulneren la normativa.

Cooperació amb les CA

Considerem essencial reforçar i dinamitzar la col·laboració amb les diferents autoritats que ostenten competències en l’àmbit audiovisual dins l’àmbit autonòmic.

Activitat internacional

Participem activament en els diferents fòrums internacionals (European Regulators Group for Audiovisual Media Service, Mediterranean Network of Regulatory Authorities, Conferència Ibèrica de Consells Audiovisuals , Plataforma de Reguladors del Sector Audiovisual d’Iberoamèrica).

Serveis a la vostra disposició

Segueix-nos per RSS

Afegeix el nostre audiovisual al teu servei preferit.