Postal

Treballem per garantir, preservar i promoure el correcte funcionament del sector postal en benefici dels consumidors i usuaris.

Funcions

Revisió de preus

Verifiquem que els preus i la resta de condicions comercials dels serveis postals compleixen els principis que estableix la legislació.

Accés a la xarxa i altres infraestructures postals

Treballem per garantir l’accés dels operadors postals a la xarxa postal pública i a la resta d’infraestructures d’acord amb els principis de transparència, proporcionalitat i no discriminació.

Comptabilitat analítica

Verifiquem la comptabilitat analítica de l’operador designat per prestar el Servei Postal Universal (SPU).

 

Finançament del SPU

Verifiquem el cost net del SPU i la càrrega financera injusta derivada de la seva prestació.

Entorns especials

Autoritzem, si escau, excepcions a la prestació del SPU.

Indicadors del sector

Fem el seguiment dels principals indicadors del sector postal.

 

Qualitat del SPU

Controlem i mesurem les condicions de prestació del SPU.

Activitat internacional

Participem activament en diferents fòrums internacionals, com ERGP (Grup de Reguladors Europeus de Serveis Postals), CEN (Comitè Europeu de Normalització) i DG Growth (Comissió Europea), així com en el Comitè de la Directiva de Serveis Postals.

Informes i consultes

Elaborem informes sobre projectes normatius, estudis i resolem consultes sobre matèries que puguin afectar el desenvolupament del mercat.

Serveis a la vostra disposició

Segueix-nos per RSS

Afegeix el nostre feed de postal al teu servei preferit.