Unitat d’Inteligència Econòmica

La Unitat d’Intel·ligència Econòmica (UIE) és la unitat de la CNMC encarregada d’aplicar l’estadística i la intel·ligència artificial per millorar la detecció d’ofici de pràctiques anticompetitives. 

Una de les tendències més evidents dels últims anys és el creixement exponencial del volum d’informació disponible i, amb ella, el desenvolupament de noves eines d’anàlisi i tractament de dades.

Les autoritats de competència, lluny de romandre alienes a aquesta nova realitat, adapten les seves estructures i instruments per aprofitar aquests nous desenvolupaments a partir de la creació d’Unitats d’Intel·ligència.

A més, la Unitat dona suport a la presa de decisions de la Direcció de Competència gràcies a l’anàlisi de dades a través d’eines de bussiness intelligence així com la millora de l’efectivitat de les inspeccions, per exemple, mitjançant l’obtenció d’informació amb tècniques OSINT (Open Source Intelligence). Addicionalment, analitza comportaments derivats d’aquesta nova realitat, com és la col·lusió algorísmica.

Per últim, la UIE és la unitat de la CNMC encarregada del programa d’informants d’il·lícits de competència, per la qual cosa compta amb diferents vies de col·laboració ciutadana anònima, que li permeten tenir coneixement d’indicis de pràctiques anticompetitives mantenint en tot moment l’anonimat i la confidencialitat de dita col·laboració.