Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía
Competencia

C/1230/21 - PAI PARTNERS/ALTAN

Entrada de la notificación | 09 set. 2021
Energía
Energía
Audiovisual
Audiovisual, Telecomunicaciones

CNS/DTSA/294/21 - ACTUACIONES MÚLTIPLE TDT RETEVISIÓN

Acuerdo del Consejo | 09 set. 2021
Audiovisual

IFPA/DTSA/005/21 - DENUNCIA PROGRAMACIÓN DULCE VENGANZA EN DIVINITY

Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 09 set. 2021
Audiovisual

IFPA/DTSA/091/21 - ACUERDO ARCHIVO MELAMIL

Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 09 set. 2021