Jarduera eremuak

La CNMC ejerce su labor de supervisión, análisis y regulación de la competencia efectiva actuando sobre múltiples ámbitos y mercados.

 

Ikus-entzunezkoak

Ikus-entzunezkoen komunikazio-merkatuaren funtzionamendu zuzena ikuskatzen dugu

 

Lehia

Merkatu nazionaletan lehia eraginkorra mantendu eta bermatzen dugu, ezinbestekoa baita merkatu-ekonomiak behar bezala funtzionatzeko eta kontsumitzaileen ongizaterako 

 

Energia

Lehia eraginkorra defendatzen dugu, objektibotasuna eta gardentasuna sistema energetikoen funtzionamenduan, sektore horietan diharduten kontsumitzaile eta eragileen onerako.

 

Posta

Posta sektorearen funtzionamendu zuzena bermatu, zaindu eta sustatzeko lan egiten dugu, kontsumitzaile eta erabiltzaileen onerako.

 

Lehiaren sustapena

Lehia eta erregulazio ekonomiko eraginkorra sustatzen ditugu, prestakuntzaren eta dibulgazioaren bidez. Horretarako, azterketak, arauei buruzko txostenak eta gidak egin, eta gomendioak ematen ditugu. Legitimazio aktiboan, lehia eraginkorraren kontrako trabak kentzea proposatzen dugu, arauen bidez ezartzen diren merkatuetan.

 

Telekomunikazioak

Telekomunikazio elektronikoen merkatuaren funtzionamendu ona bermatzen dugu, operadoreen betebeharrak ezarri eta horien betetzea ikuskatuta eta merkatuko eragileen arteko gatazkak konponduta

 

Garraioa

Aireportu eta trenbide merkatuen funtzionamendu egokia sustatzen dugu, azpiegituretarako sarbideak ikuskatuta, aireportuetako tarifak eta trenbideetako kanonak, bereziki.

 

Merkatu batasuna

Ekonomia jardueretarako sarbide librea, horien egikaritzea eta hedapena bermatzen dugu nazio osoan, eta horien ikuskapen egokia zaintzen dugu.