Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones

NOD/DTSA/001/21 - EXCLUSIÓN PROCESO CIERRE

Resolución del Consejo | 28 oct. 2021
Telecomunicaciones

CFT/DTSA/106/21 - SUMA VS. BLUEPHONE DESCONEXIÓN SERVICIOS

Resolución del Consejo | 28 oct. 2021
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/060/20 - INCUMPLIMIENTO GRUPO DIALOGA EETTPF

Resolución del Consejo - Multa | 07 oct. 2021
Telecomunicaciones

ANME/DTSA/002/20 - MERCADOS ACCESO LOCAL CENTRAL

Resolución del Consejo | 06 oct. 2021