Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse sobre este enlace

 

Telecomunicaciones

CFT/DTSA/255/22 - INTEL VS. TESAU TRÁFICO IRREGULAR

Resolución del Consejo | 15 Nov 2023
Telecomunicaciones

CFT/DTSA/253/22 - TEL INFO 24H VS. TESAU TRÁFICO IRREGULAR

Resolución del Consejo | 15 Nov 2023
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/162/22 - USO INDEBIDO 11830

Resolución del Consejo - Multa | 15 Nov 2023
Telecomunicaciones

CFT/DTSA/024/23 - POSTES GLOBALCAT

Resolución del Consejo | 26 Out 2023
Telecomunicaciones

CFT/DTSA/129/23 - POSTES MOWITEL

Resolución del Consejo | 26 Out 2023
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones

IFP/DTSA/015/23 - CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CFT/DTSA/181/22

Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 05 Out 2023
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones

NOD/DTSA/002/23 - CENTRAL SAN MARCIAL

Resolución del Consejo | 28 Set 2023
Telecomunicaciones, Audiovisual

SNC/DTSA/030/23 - NOTIFICACIÓN TELEDIFUSIÓN MADRID

Resolución del Consejo - Multa | 14 Set 2023
Telecomunicaciones

CNS/DTSA/1264/22 - CDN Y GA

Acuerdo del Consejo | 14 Set 2023
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/154/22 - USO INDEBIDO 11824

Resolución del Consejo - Multa | 14 Set 2023
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones

CFT/DTSA/162/23 - PINERGIA VS ADAMO DESPLIEGUE RED

Acuerdo del Consejo | 06 Set 2023
Telecomunicaciones

OFMIN/DTSA/003/22 - REVISIÓN DE PARÁMETROS DEL ERT 5

Resolución del Consejo | 27 Xul 2023
Telecomunicaciones

VECO/DTSA/007/23 - SCC 2021 TELEFÓNICA

Resolución del Consejo | 27 Xul 2023
Telecomunicaciones

SU/DTSA/005/23 - VERIFICACIÓN CNSU 2021

Resolución del Consejo | 27 Xul 2023
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/050/23 - INCUMPLIMIENTO CONSERVACIÓN NUMERACIÓN

Acuerdo del Consejo - Incoación | 27 Xul 2023
Telecomunicaciones

CFT/DTSA/297/22 - ALAI VS XFERA ACCESO MOVIL

Resolución del Consejo | 27 Xul 2023
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones

IFP/DTSA/018/22 - SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS OCUPACIONES IRREGULARES TESAU

Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 20 Xul 2023
Telecomunicaciones

CFT/DTSA/011/23 - POSTES MARCO INDALECCIUS VS TELEFONICA

Acuerdo del Consejo - Desestimar solicitud | 20 Xul 2023
Telecomunicaciones, Audiovisual
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/129/22 - PORTABILIDAD FIJA GRUPO DIALOGA

Resolución del Consejo - Multa | 13 Xul 2023
Telecomunicaciones

INF/DTSA/334/23 - CIERRE DE CENTRALES DE COBRE

Informe del Consejo | 13 Xul 2023